Enceng Iip Syaripudin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Musaddadiyah Garut, Indonesia

Syaik Abdillah Sekolah Tinggi Agama Islam Al Musaddadiyah Garut, Indonesia

Sasa Sunarsa Sekolah Tinggi Agama Islam Al Musaddadiyah Garut, Indonesia

Bung Hijaj Sulthonudin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Musaddadiyah Garut, Indonesia