Raito, Raito, dan Ismi Ismatul Hayah. “PENGARUH BAHAN AJAR AUDIO-VISUAL AIDS (AVA) DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR ”. Masagi, vol. 2, no. 2, Januari 2024, hlm. 60-67, https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jm/article/view/564.