[1]
R. Raito dan I. I. Hayah, “PENGARUH BAHAN AJAR AUDIO-VISUAL AIDS (AVA) DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR ”, JM, vol. 2, no. 2, hlm. 60–67, Jan 2024.