Raito, Raito, dan Ismi Ismatul Hayah. 2024. “PENGARUH BAHAN AJAR AUDIO-VISUAL AIDS (AVA) DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR ”. Masagi 2 (2):60-67. https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jm/article/view/564.