(1)
Raito, R.; Hayah, I. I. PENGARUH BAHAN AJAR AUDIO-VISUAL AIDS (AVA) DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR . JM 2024, 2, 60-67.