[1]
Raito, R. dan Hayah, I.I. 2024. PENGARUH BAHAN AJAR AUDIO-VISUAL AIDS (AVA) DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR . Masagi. 2, 2 (Jan 2024), 60–67.